Accreditaties door ABvC voor onze opleiding tot kindercoach binnen!

Accreditatie ABvC binnen!

Goed nieuws! De opleiding tot kindercoach is geaccrediteerd door het ABvC voor 61 PE punten. Accreditaties bij andere beroepsverenigingen zijn aangevraagd. Hou de website en de nieuwsberichten dus goed in de gaten.

Meer informatie

De gehele opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten. Deze vinden maandelijks, afwisselend op de woensdag en donderdag, plaats. In het begin van de opleiding staat de werking van het brein en de ontwikkeling van kinderen centraal. Vervolgens wordt er dieper in gegaan op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de vaardigheden die van de coach verwacht worden. Hierna komt de theorie van verschillende psychopathologische stoornissen aan bod en wordt er behandeld wanneer er doorverwezen dient te worden. Tegen het einde van de opleiding wordt er aandacht besteed aan systemische hulpverlening. Tijdens de gehele opleiding wordt er regelmatig geoefend met communicatievaardigheden en begeleidingstechnieken. Tot slot is zelfreflectie erg belangrijk. Daarom is er ook ruimte voor intervisie. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een presentatie.