Opleiding kinder- en jongerencoach

Algemeen

Wil je kindercoach of jongerencoach worden? Zoek je hiervoor een goede opleiding in het zuiden van Limburg? Kom dan naar Boom opleidingen!

De opleiding kinder- en jongerencoach bestaat uit 10 leer-bijeenkomsten van 6 uur. Naast de opleidingsdagen wordt er een actieve houding van de cursist verwacht. De cursist dient opdrachten in de eigen tijd te maken. De opleiding gaat o.a. in op de ontwikkeling van zowel kinderen als jongeren, emotionele problematiek en systeemproblematiek. Hiernaast komen er verschillende begeleidingsvormen aan bod en leer je hoe je de talenten van een kind kan laten bloeien. Communicatievaardigheden worden in verschillende bijeenkomsten geoefend.

Deze opleiding is geaccrediteerd door het ABvC en erkend door het CAT.

Inhoud, plaats en data

De gehele opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten. Deze vinden maandelijks op een woensdag plaats. In het begin van de opleiding staat de werking van het brein en de ontwikkeling van kinderen centraal. Vervolgens wordt er dieper in gegaan op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de vaardigheden die van de coach verwacht worden. Hierna komt de theorie van verschillende psychopathologische stoornissen aan bod en wordt er behandeld wanneer er doorverwezen dient te worden. Tegen het einde van de opleiding wordt er aandacht besteed aan systemische hulpverlening. Tijdens de gehele opleiding wordt er regelmatig geoefend met communicatievaardigheden en begeleidingstechnieken. Tot slot is zelfreflectie erg belangrijk. Daarom is er ook ruimte voor intervisie. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een presentatie.

Programma

 • Introductie opleiding
 • Ontwikkeling van kinderen
 • De werking van het brein
 • Hechting
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Zelfbeeld en groeimindset
 • Pesten
 • Sociale vaardigheden
 • Rol van de coach
 • Internaliserende problematiek
 • Faalangst
 • Autisme
 • ADHD
 • Doorverwijzing
 • Systemische hulpverlening
 • Opvoedstijlen
 • Complexe scheiding
 • Genogram
 • Misbruik
 • Meldpunt huiselijk geweld
 • Begeleidingstechnieken
 • Basishouding kindercoach
 • Intervisie
 • Praktijkvoering
 • Toets
 • Intervisie
 • Presentaties
 • Evaluatie

Vooropleiding

HBO

Neem bij twijfel over de juiste vooropleiding of relevante werkervaring contact op.

Tarief

 • 2100 euro (exclusief BTW, inclusief studieboek)
 • Supervisie (facultatief): 70 euro per uur